previous image button
next image button
close fullscreen container

Četri paņēmieni, kā veidot mācīšanās kultūru uzņēmumā

03.04.2019
 title_alt_img

Sigita Janvāre, VNĪ valdes locekle

Mūsdienu mainīgajā vidē par nozares līderi var kļūt tikai tāds uzņēmums, kurš efektīvi prot virzīt savu darbinieku vēlmi mācīties un kura personālpārvaldības politikas neatņemama sastāvdaļa ir dažāda veida apmācības

VNĪ vēlas būt tirgū atpazīstams un respektēts nekustamo īpašumu pārvaldnieks. Mūsdienīgs uzņēmums, kura darbības fokusā ir apmierināti klienti, vērtīgi un efektīvi pārvaldīti īpašumi. Tādēļ aizvien lielāku uzmanību veltām savu darbinieku kompetences paaugstināšanai, izglītošanai un motivēšanai. Mēs veidojam iekšējo mācīšanās kultūru, kas ļauj mums kā valsts kapitālsabiedrībai būt orientētai uz stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Iekšējā kultūra, kas ir vērsta uz organizācijas biznesa mērķu sasniegšanu, nav iespējama bez nepārtrauktas mācīšanās, dalīšanās ar pieredzi, aktīvas informācijas meklēšanas un atvērtas domāšanas. Darba vide ir tik mainīga, ka ikvienam cilvēkam un uzņēmumam ir nepārtraukti jāpielāgojas un jāatjauno prasmes. Tā kā pasaulē veikti pētījumi ir pierādījuši, ka tikai katrs piektais darbinieks mācās pats, tad izglītošanās procesā ļoti svarīga loma ir organizācijai.

Iesaistām interesantus cilvēkus, darbinieki mācās no labākajiem

Ikmēneša izcilības pēcpusdienas ir veids, kā VNĪ mudina labus speciālistus dalīties pieredzē ar kolēģiem. Šādi pasākumi ļauj darbiniekiem mācīties no līderiem un salīdzināt personisko pieredzi ar labāko pieejamo. Vienlaikus tā ir lieliska iespēja paplašināt redzes loku un, iespējams, pārdomāt horizontālu karjeras maiņu uzņēmuma iekšienē.

Savukārt, runājot no apmācību viedokļa, dalīšanās ar pieredzi nozīmē, ka mācību saturu veido paši darbinieki, tādēļ veidojas ciešākas savstarpējās attiecības. Savukārt tas ļauj vieglāk veidot labus kontaktus dažādu speciālistu starpā un gūt panākumus gan personiskā, gan dažādu struktūrvienību komandu līmenī. Pašiem runātājiem tā ir iespēja pilnveidot prezentācijas un publiskās runas prasmes.

Rādām paraugu un nododam zināšanas

Mentoringa jeb atbalsta programmas lielākoties saistās ar ievadapmācībām. Proti, tās ietvaros jaunais darbinieks apgūst jau iepriekš apkopotu un specifisku informāciju, kas palīdz adaptēties un labāk sagatavoties veicamajiem darbiem.

Gudrs vadītājs (mentors) ne tikai dod padomu, bet veicina arī sava kolēģa refleksiju un patstāvīgu domāšanu. Rezultātā mentorings ir piemērots ne tikai jauniem darbiniekiem, bet arī pieredzējušajiem, sastopoties ar jaunām, nebijušām darba situācijām. Turklāt tas ir veids, kā uzņēmumā nodrošināt pēctecību un nodot tālāk savas uzkrātās zināšanas.

Iepazīstinām ar padarītajiem darbiem

VNĪ nodarbina vairāk nekā 400 cilvēku, kuri strādā visdažādākos darbus, vienlaikus uzņēmums attīsta daudz nekustamā īpašuma objektu. Tādēļ tika ieviestas īpašas darbinieku ekskursijas uz VNĪ renovējamajām ēkām. Pēc atsauksmēm redzam, ka cilvēki ir ļoti ieinteresēti vairāk uzzināt par to, ar ko uzņēmums nodarbojas.

Ekskursijas ir ne tikai neformāla iespēja informēt par aktualitātēm, bet arī vērtīga pieredzes apmaiņa, iespēja analizēt katra projekta īstenošanas procesa stiprās un vājās pusēs. Vienlaikus tās ļauj uzskatāmi rādīt labas prakses paraugus un veicināt sadarbību dažādu speciālistu starpā.

Nodrošinām pilnu apmācību spektru no mikrolīmeņa līdz starptautiskiem pasākumiem

Šodien cilvēki mācās visu laiku – mikrolīmenī (paši), dažādās grupās un kursos. Taču uzņēmumam būtu jārūpējas par to, lai darbinieki atrastu laiku mācībām un apgūstamās zināšanas būtu samērojamas gan ar speciālista personiskajiem karjeras mērķiem, gan arī komandas vajadzībām. VNĪ organizē kursus gan atsevišķām komandām, gan konkrētiem speciālistiem, nodrošinot iespēju ne tikai teorētiski apgūt jaunas zināšanas, bet arī uzreiz tās piemērot praksē.

Uzņēmuma darbiniekiem, protams, ir iespēja apmeklēt kursus, kas attīsta profesionālās kompetences. Pērn profesionālos kursus apmeklēja vairāk nekā 220 darbinieki, bet sertifikācijas eksāmenus kārtoja vairāk nekā 60 cilvēku.