Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Elernes iela 1A
Zemesgabala platība (m2) - 0
20 000,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 09.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 518 0030
Pieteikšanās termiņš: 16.10.2019
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Elernes iela 1A

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 518 0030
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Dzīvojamā māja
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 018 2304 001
Būvju / telpu platība (m2) - 80,3
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 018 2304 002
Būvju / telpu platība (m2) - 10,9
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 018 2304 003
Būvju / telpu platība (m2) - 18,9
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 018 2304 004
Būvju / telpu platība (m2) - 5,4
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 018 2304 005
Būvju / telpu platība (m2) - 10,1
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Elernes iela 1A

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 018 2304
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 018 2304
Zemesgabala platība (m2) - 1423
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

04.10.2019

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

07.10.2019

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirkuma līgums

733_Pirkuma_ligums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

733_ZG_buves.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

733_ZG_zeme.pdf

Citi dokumenti

733_Robezu_plans.pdf