Informācija par publisku personu
Nosaukums - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Adrese - Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004
Reģ. Nr. - 90002065000
Oficiālā elektroniskā adrese - _DEFAULT@90002065000
Epasts - lgia.gov.lvinfo
Telefons - 28655590

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 21.05.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 60540010084
Būvju/telpu platība - 1093 m2
Lietošanas mērķis - Zeme
Līguma darbības termiņš - 20.05.2019 - 20.05.2020
Nomas maksas apmērs - 0,533 EUR/kvm

Iznomātājs - fiziska persona

Nekustamā īpašuma adrese

Novads - Dagdas
Pagasts - Dagdas
Mājas vārds/numurs - Ozolmuiža

Kontakti

Vārds: Kārlis
Uzvārds: Šķērstens
Ieņemamais amats: 
Epasts: lgia.gov.lvKarlis.Skerstens
Telefons: 29135693