Informācija par publisku personu
Nosaukums - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Adrese - Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004
Reģ. Nr. - 90002065000
Oficiālā elektroniskā adrese - _DEFAULT@90002065000
Epasts - lgia.gov.lvinfo
Telefons - 28655590

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 17.08.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 84010010160
Būvju/telpu platība - 57,3 m2
Lietošanas mērķis - Citas ēkas un būves
Līguma darbības termiņš - 14.08.2018 - 13.08.2021
Nomas maksas apmērs - 4,83 EUR/kvm

Iznomātājs (juridiska persona)

Akciju sabiedrība "Gaso" Reģ. nr. 40203108921

Nekustamā īpašuma adrese

Novads - Saldus novads
Pilsēta - Saldus
Iela - Kuldīgas
Mājas vārds/numurs - 84
Telpu numurs - 1

Kontakti

Vārds: Kārlis
Uzvārds: Šķērstens
Ieņemamais amats: Juridiskās daļas vadītājs
Epasts: lgia.gov.lvKarlis.Skerstens
Telefons: 29135693