Iznomā
Rīga, Smilšu iela 4 - Biroju telpas ēkas 1. stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 14.05.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.


3,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 03.05.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 008 0080
Būvju/telpu platība - 136 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 3 gadi
Stāvs: 1 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpas ēkas 1. stāvā, kopā 136 m² platībā, telpu grupa 001, telpas Nr. 1-5 (70 m2) un telpu grupa 010, telpas Nr.1-4 (66 m2).
Iznomājas tikai viss kopā.

Telpas nav paredzētas tirdzniecības vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī citai intensīvai klientu plūsmai.

Papildus nomas maksai jāmaksā 3,55 EUR/m² (norādīts bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 2,41 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,87 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 13.05.2021
Laiks: 14:00
Rīga,Talejas iela 1
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā.

Pretendenta pieteikuma iesniegums pieejams sludinājuma sadaļā “Dokumenti lejupielādei”.

Uz iesniedzamās aploksnes norādāms:
-   “Pieteikums rakstiskai izsolei”;
-   Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums);
-   Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība;
-   Izsoles datums.

Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti.

Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: https://www.vni.lv/lat/par_vni/klienta_identifikacijas_anketa/), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju.
Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/36710/34882_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
files/ads/36710/34882_1_stava_iznoamajamas_platibas.pdf
1_stava_iznoamajamas_platibas.pdf
files/ads/36710/36297_VNI_Telpu_nomas_tipveida_ligums_no_01.04.2021.docx
VNI_Telpu_nomas_tipveida_ligums_no_01.04.2021.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga, Talejas iela 1
e-pasts: vni.lvnoma
tālr.: 27339843 par NĪ izsoles procesu
tālr.: 27774288 par NĪ apskati
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 12.05.2021