Iznomā
Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, Valsts mežs
Zemes gabala platība - 0.80 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 01.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Ābeļu pagasta A.Auziņa zemnieku saimniecība "Pipariņi"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 35,49 EUR gadā (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 35.49 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 14.02.2027.

Kontaktpersona: Ainārs Auziņš


35,49 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 26.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5648 001 0019
Zemes gabala platība - 0.80 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6.gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
35,49 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Jēkabpils novads Ābeļu pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs" kadastra nr.56480010019 zemes vienības kadastra apzīmējums 56480060102, platība 0.80ha, izmantošanas mērķis - Lauksaimniecība
Informācija par pārdošanu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Ilona Aizpuriete
29184927
i.aizpuriete@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 35,49 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 02.02.2021