Iznomā
Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Mežciems nekustamais īpašums "Vārpu mežs"
Zemes gabala platība - 0,25 ha
29,99 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 21.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5456 002 0209
Zemes gabala platība - 0,25 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
29,99 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā zemi 0,25 ha platībā LVM valdījumā esošā zemes vienībā 54560020334, nekustamā īpašumā "Vārpu mežs". Zemes izmantošanas mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35493/35493_Pielikums1_Zemes_robezu_shema.pdf
Pielikums1_Zemes_robezu_shema.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Inguna Meļķe
25726550
i.melke2@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 29,99 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 28.01.2021