Iznomā
Skrundas novads, Skrundas pagasts, Purva mežs
Zemes gabala platība - 0.13 ha
29,17 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 20.11.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6209 004 0004
Zemes gabala platība - 0.13 ha
Maksimālais nomas termiņš - 29.11.2026
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
29,17 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
0.13 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62090040004
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
0.13 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62090040004
Dokumenti lejupielādei
files/ads/34908/34908_shēma.pdf
shēma.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 29,17 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 27.11.2020