Iznomā
Aizputes novads, Aizputes pagasts, Valsts mežs Aizpute
Zemes gabala platība - 2.81 ha
158,43 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 16.10.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6442 002 0065
Zemes gabala platība - 2.81 ha
Maksimālais nomas termiņš - 23.10.2026
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
158,43 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
2.81 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64420020065
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/34505/34505_shema.pdf
shema.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 158,43 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 23.10.2020