Iznomā
Olaines novads, Olaines pagasts, "Kleberi"
Zemes gabala platība - 42.2 ha
4220 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 16.09.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8080 013 0010
Zemes gabala platība - 42.2 ha
Maksimālais nomas termiņš - ne mazāk kā 5 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
4220 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par nomas tiesībām un veic vismaz vienu solījumu.
Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Apgrūtinājumi:
Nav.

Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80800130010
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 55
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Objekta apskates vieta un laiks

Kontakti
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Edgars Viziņš
tel. 67774085
zemesfonds@altum.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 4220 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 30.09.2020