Pārdod
Rīga, Brīvības iela 61
Zemes gabala platība - 1953 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 15.09.2020.

Nav pārdots.


4 247 000,00 EUR
Publicēts 05.08.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 020 0031
Būvju/telpu platība - 8552.8 m2
Zemes gabala platība - 1953 m2
Būvju skaits - 1
Kultūras piemineklis
Cita objektu raksturojoša informācija
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” piedāvā iegādāties pievilcīgu investīciju objektu –sešstāvu mūra ēku Rīgā, Brīvības ielā 61 jeb Tetera namu. Ēka celta 1912. gadā pēc arhitekta Aleksandra Vanaga projekta kā īres nams ar veikaliem un to iekštelpu plānojums īpaši piemērots īres dzīvokļu izveidei. Nams atspoguļo neoklasicisma stila estētiku un tā kopējais mākslinieciskais tēls iekļaujas jūgendstila formu estētikā.
Vēsturiskā ēka Rīgā, Brīvības ielā ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Lai saglabātu ēkas autentisko skatu un uzlabotu pilsētvides arhitektonisko pievilcību, namam VNĪ 2015. gadā veica fasādes atjaunošanu. Tomēr, lai nams atgūtu agrāko spozmi, ēkā nepieciešams veikt ievērojamas investīcijas. Lai saglabātu ēkas vēstures liecības, ēkas atjaunošanas projekta izstrādes un būvdarbu veikšanas gaitā pircējam būs jāievēro Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādes.
Nelielu daļu - nepilnus 700 m² ēkas platības ekspozīcijai par čekas vēsturi Latvijā ēkas pagraba stāvā un pirmajā stāvā izmanto Latvijas Okupācijas muzejs, kurām pēc nekustamā īpašuma iegādes jāpaliek sabiedrībai pieejamām muzeja statusā. Savukārt 8000 m² plašajā daļā ir telpas, kuru sākotnējā dzīve bija saistīta ar sabiedrībai nozīmīgām jomām - izglītību, tirdzniecību, grāmatniecību, mūziku un citām.

Vairāk par Tetera namu:
Nams durvis vēra 1912. gadā kā īres – tirgotāju nams ar veikaliem un galerijām. Tajā atradās Ķeizariskās krievu Mūzikas sabiedrības mūzikas skola, bibliotēka un grāmatu veikals, saldumu un augļu, piena produktu, puķu veikali, Tautas labklājības ministrijas aptieka. Tajā kūsāja dzīvība, audzināja jaunos mūzikas talantus, rosījās tirgotāji un Latvijas pirmās republikas laikā tai bija valstiska nozīme - 20.gs .20. un 30. gados daļu no tās izmanto Iekšlietu ministrija.
Ēkā dažādos laika periodos atradusies sabiedrisko lietu ministrija, Valsts statistiskā pārvalde, Mežu departaments, krājaizdevu kases. Tā ir bijusi mājvieta Latvijas Pretalkohola biedrībai, dažādām laikrakstu redakcijām, vēlāk arī Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātam, Mākslas un sabiedrisko lietu departamentam, Baznīcu un konfesiju departamentam un citām iestādēm.
Laikā no 1940.-1941.g un no 1944.-1991. gadam namu aizņem Iekšlietu tautas komisariāts, vēlāk Valsts drošības komiteja ("čeka"). 90-o gadu sākumā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ēku sāk izmantot Valsts policija, kas tur atradās līdz 2008. gada jūlija vidum. Kopš 2015. gada sākuma daļā ēkas atrodas Okupācijas muzeja ekspozīcija par čekas vēsturi Latvijā un namam ir piešķirts valsts nozīmes vēstures notikuma "Komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – "Stūra māja" statuss.

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 14.09.2020
Laiks: 13:00
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 61 (kadastra Nr. 0100 020 0031) sastāv no zemes vienības 1953 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 020 0031), administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 020 0031 001) ar kopējo platību 8552,8 m² un inženierbūves - laukuma ar cieto segumu. Izsole notiek Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Saskaņā ar 2019.gada nogalē SIA VCG Ekspertu grupa veikto novērtējumu ēkas vērtība ar muzeja ilgtermiņa nomu ir 4 247 000 eiro, kas ir izsoles sākuma cena. Izsoles solis - EUR 5000. Izsoles tiks uzsākta 2020. gada 13. augustā un norisināsies līdz 2020. gada 14.septembrim plkst. 13.00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 2. septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Nekustamo īpašumu var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu, slēdzot darījuma konta līgumu vai norēķināties viena mēneša laikā.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 02.09.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33627/33627_Uzmerisanas_lieta_B61.pdf
Uzmerisanas_lieta_B61.pdf
files/ads/33627/33627_NKMP_Noradijumi_Brivibas61.pdf
NKMP_Noradijumi_Brivibas61.pdf
files/ads/33627/33627_Pirkuma_līgums_ar_tulitejusamaksu_B61.pdf
Pirkuma_līgums_ar_tulitejusamaksu_B61.pdf
files/ads/33627/33627_Riga,_Brivibas_iela_61_novertejums.pdf
Riga,_Brivibas_iela_61_novertejums.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 4 247 000,00 EUR