Iznomā
Iecavas novads, "Valsts mežs 4064-1"
Zemes gabala platība - 0,19 ha
28,72 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 13.07.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4064 005 0046
Zemes gabala platība - 0,19 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
28,72 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā zemi 0.19 ha platībā (shēmā iezīmētā teritorija), kas izvietota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40640050046.
Izmantošanas mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām.
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33397/33397_Pielikums1_Zemes_robežu_shēma.pdf
Pielikums1_Zemes_robežu_shēma.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Inguna Meļķe
25726550
i.melke2@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 28,72 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 20.07.2020