Pārdod
Ventspils, Kuģinieku iela 2
Zemes gabala platība - 628 m2
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 14.10.2020.

Pārdots par 15790.00 EUR


57 900,00 EUR
Publicēts 08.07.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 2700 002 1002
Būvju/telpu platība - 1501.9 m2
Zemes gabala platība - 628 m2
Būvju skaits - 1
Kultūras piemineklis
Cita objektu raksturojoša informācija
Objekts ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ir pieejams Būvniecības valsts kontroles biroja Atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi 2019.gadā un 2020.gadā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 13.08.2020
Laiks: 13:00
IZSOLE AR LEJUPEJOŠU SOLI
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotās elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar lejupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Kuģinieku ielā 2, Ventspilī (kadastra numurs 2700 002 1002), kas sastāv no zemes vienības 628 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 2700 002 1002) un būves (būves kadastra apzīmējums 2700 002 1002 001). Izsoles sākumcena EUR 57900. Izsoles solis - EUR 1000.

Izsoles sākums – 2020.gada 14.jūlijs, izsoles noslēgums – 2020.gada 13.augusts plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 3.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 03.08.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33310/31317_Kuginieku2_noradijumi.pdf
Kuginieku2_noradijumi.pdf
files/ads/33310/31317_Ventspils_Kuginieku_iela_2_novertejums.pdf
Ventspils_Kuginieku_iela_2_novertejums.pdf
files/ads/33310/33310_Ligums_155.pdf
Ligums_155.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 57 900,00 EUR