Iznomā
Rīga , A.Čaka iela 147 - Liters 006, 007
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 10.07.2020.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Camptours"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 2,40 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 2.45 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.07.2020.

Stāvs: 1

Telpu nr.: Liters 007, Nr.4

Telpu platība kopā m2: 19


Publicēts lēmums 10.07.2020.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "IGJJ"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 2,40 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 2.43 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.07.2020.

Stāvs: 1

Telpu nr.: Liters 007, Nr. 1-2 un Liters 006 Nr.10-11

Telpu platība kopā m2: 92


2,40 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 29.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 035 0098
Būvju/telpu platība - no 19 m2 Līdz 131.8 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1 no 1
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpas noliktavai/darbnīcai/autoservisam :

Liters 006, telpu grupa 001, telpas Nr. 10-11 un Liters 007, telpu grupa 001, telpas Nr. 1-2, platība kopā 92 m² (iznomājas visas kopā)

Liters 007, telpu grupa 001, telpa Nr.3, platība 20,8 m²
Liters 007, telpu grupa 001, telpa Nr.4, platība 19 m²

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: LITERS 006
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un Nekustamā īpašuma apdrošināšana, kopā 0,39 EUR/m² (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas).

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: LITERS 007
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un Nekustamā īpašuma apdrošināšana, kopā 0,40 EUR/m² (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas).
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 09.07.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33263/20180810223244_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/33263/20180810223245_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/33263/20180810223451_Situācijas plāns.jpg
Situācijas plāns.jpg
files/ads/33263/26448_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/33263/33021_006_007_liters_11_06_2020_.jpg
006_007_liters_11_06_2020_.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma

Lietošanas mērķis
Noliktavas telpas
Cena
Cena - 2,40 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 08.07.2020