Pārdod
Rīga, Juglas iela 14
Zemes gabala platība - 4807 m2
148 000,00 EUR
Publicēts 18.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 092 2248
Būvju/telpu platība - 990.5 m2
Zemes gabala platība - 4807 m2
Būvju skaits - 1
Kultūras piemineklis
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 30.07.2020
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu Juglas ielā 14, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 2248), kas sastāv no zemes vienības 4807 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 2248) un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 092 2248 001), kopā ar inženierbūvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 092 2248 002 un 0100 092 2248 003). Izsoles sākumcena EUR 148000. Izsoles solis - EUR 1000.
Izsoles sākums – 2020.gada 30.jūnijs, izsoles noslēgums – 2020.gada 30.jūlijs plkst. 13:00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 20.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.
Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 20.07.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33106/33106_NKMP_Noradijumi_Juglas14.pdf
NKMP_Noradijumi_Juglas14.pdf
files/ads/33106/33106_Juglas14_Riga_novertejums.pdf
Juglas14_Riga_novertejums.pdf
files/ads/33106/33106_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 148 000,00 EUR