Iznomā
Rīga, Krišjāņa Barona iela 21A - 1.stāva telpas tirdzniecības vai ēdināšanas pakalpojumiem 1.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 29.06.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


4,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 13.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 021 2004
Būvju/telpu platība - 149.6 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpas iekšpagalma ēkā, kas piemērotas veikalam / kafejnīcai / vai birojam, ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 149,6 m² -
telpu grupas 001, telpas no Nr.1-6.

Telpas ir tukšas, bez mēbelēm.

Papildus nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,91 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,14 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².

Telpu lietošanas veids - vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa

Telpās atrodas kāpnes, kas ved uz pagraba stāvu (ir atsevišķa nomas tiesību publikācija). Ejas norobežošanai nomniekam tiek piešķirta atlaide 50% apmērā no pirmā mēneša nomas maksas.

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 26.06.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33083/30871_Telpu_plāns_1.stāvs.png
Telpu_plāns_1.stāvs.png
files/ads/33083/30871_Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_fiz_pers_2018.docx
Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_fiz_pers_2018.docx
files/ads/33083/30871_Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_jurid_pers_2018.docx
Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_jurid_pers_2018.docx
files/ads/33083/30871_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 4,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 25.06.2020