Iznomā
Rīga , Talejas iela 1 - 1.stāva telpas 53,1 m²
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 29.06.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


15,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 13.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 085 0130
Būvju/telpu platība - 51.3 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 9 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 1. stāva telpas ēkā Talejas iela 1, telpu grupa 001, telpas Nr. 98-99, ar kopējo platību 53,1 m²,

Ēkas 1.stāvā atrodas kafejnīca, aptieka, medicīnas centrs, tirdzniecības vietas.

Telpu plānu skatīt pievienotajā Pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā:
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem);
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka);
3. NĪ apdrošināšana.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 26.06.2020
Laiks: 14:00
Rīga, Talejas iela 1
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, autostāvvietas Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33071/29719_Tipveida līgums VNĪ īpašumi_fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi_fiz pers_2018.docx
files/ads/33071/29719_Tipveida līgums VNĪ īpašumi_jurid_pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi_jurid_pers_2018.docx
files/ads/33071/29719_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/33071/32883_1_st_telpas_98_99.pdf
1_st_telpas_98_99.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Talejas iela 1, Rīga
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 15,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 25.06.2020