Pārdod
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28C
Zemes gabala platība - 0.1508 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 30.07.2020.

Nav pārdots.


84 700,00 EUR
Publicēts 11.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 018 0045
Zemes gabala platība - 0.1508 ha
Cita objektu raksturojoša informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.07.2020
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotās elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Pulkveža Brieža ielā 28C, Rīgā (kadastra numurs 0100 018 0045), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 018 2094) 1508 m² platībā un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 018 2094 002). Izsoles sākumcena EUR 84700. Izsoles solis - EUR 1000.

Izsoles sākums – 2020.gada 17.jūnijs, izsoles noslēgums – 2020.gada 17.jūlijs plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 07.07.2020 16:00
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33014/30432_Riga_Pulkveza_Brieza_28C_novertejums.pdf
Riga_Pulkveza_Brieza_28C_novertejums.pdf
files/ads/33014/30432_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 84 700,00 EUR