Iznomā
Ogres novads, Suntažu pagasts, īpašums ar kadastra numuru "74880080031"
Zemes gabala platība - 1,36
111,24 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 25.03.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7488 008 0031
Zemes gabala platība - 1,36
Maksimālais nomas termiņš - 5 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
111,24 EUR gadā (bez PVN)
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Inguna Meļķe
25726550
i.melke2@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 111,24 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 01.04.2020