Iznomā
Kokneses novads, Kokneses pagasts, "Rīteru mežs"
Zemes gabala platība - 0,11 ha
28,36 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 25.03.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 3246 002 0123
Zemes gabala platība - 0,11 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
28,36 EUR gadā (bez PVN)
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Inguna Meļķe
25726550
i.melke2@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Mežs
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 28,36 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 01.04.2020