Iznomā
Rīga, Elizabetes 2 - Biroju telpas, dažādas platības
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 21.11.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


7,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 07.11.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0042 001
Būvju/telpu platība - no 15 m2 Līdz 1511.3 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1, 2, 3, 4, 5 no 7
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomai pieejamas dažādu platību biroju telpas, aptuveni sākot no 15 m² un 30 - 60 m² vai vairāk, dažādos ēkas stāvos. Brīvā pieejamā platība līdz 1511,30 m².
3. stāvā pieejams kopumā 380 m² - viens stāva spārns.

Sev vēlamo platību skatieties publikācijas Pielikumā pievienotā attiecīgā stāva plānā.

NOMAS MAKSĀ IEKĻAUTS (norādīts bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,80 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 2,42 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 21.11.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30511/20180809164421_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/30511/20180809164421_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/30511/26475_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/30511/30197_Telpu_plāns_3.stāvs.png
Telpu_plāns_3.stāvs.png
files/ads/30511/30213_Telpu_plāns_6.stāvs.png
Telpu_plāns_6.stāvs.png
files/ads/30511/30326_Telpu_plāns_1.stāvs.pdf
Telpu_plāns_1.stāvs.pdf
files/ads/30511/30335_Telpu_plāns_5.stāvs.pdf
Telpu_plāns_5.stāvs.pdf
files/ads/30511/30511_Telpu_plāns_2.stāvs.pdf
Telpu_plāns_2.stāvs.pdf
files/ads/30511/30511_Telpu_plāns_4.stāvs.pdf
Telpu_plāns_4.stāvs.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 7,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 20.11.2019