Iznomā
Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, Tērvetes sils
Zemes gabala platība - 1,4 ha
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 03.10.2019.

Nomnieks: Pilnsabiedrība TĒRVETE ADVENTURES

Līguma noslēgšanas datums: 02.10.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 01.10.2024

Zemes platība: 1,4


Publicēts lēmums 03.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Pilnsabiedrība TĒRVETE ADVENTURES

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 434,00 EUR gadā (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 494,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 11.10.2019.

Zemes platība: 1,4


434 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 19.09.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4688 003 0135
Zemes gabala platība - 1,4 ha
Maksimālais nomas termiņš - 5 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
434 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Reģistrācijas maksa - 25.00 EUR un drošības nauda 500.00 EUR. Reģistrējoties izsolei jāuzrāda dokuments par reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu AS "Latvijas valsts meži" norēķinu kontā.
Nolikums pieejams pēc saites: https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/zemes-pirksana-un-noma/konkursi-un-izsoles/atkartota-izsole-par-nomas-tiesibu-pieskirsanu-zemes-vienibas-ar-kadastra-apz-46880020023-dalai-1-40-ha-platiba-tervetes-novada-tervetes-pagasta-ipasuma-tervetes-sils-kad-nr-46880030135
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 27.09.2019
Laiks: 14:30
AS "Latvijas Valsts meži" klientu centrs - Vaiņodes iela 1, Rīga;
Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks 2019.gada 27.septembrī no plkst.13:00 līdz 13:30
Izsole - plkst.14:30.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsolē tiesības slēgt Zemes nomas līgumu tiek solītas ar augšupejošu cenu. Paaugstinājuma solis 20,00 EUR.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Normunds Namnieks
29181734
n.namnieks@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Citas zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 434 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 26.09.2019