Pārdod
Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi, Zinātnes iela 1A
Zemes gabala platība - 15020 m2
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 15.11.2019.

Pārdots par 55400.00 EUR


54 400,00 EUR
Publicēts 11.09.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4272 007 0748
Būvju/telpu platība - no 30 m2 Līdz 2434 m2
Zemes gabala platība - 15020 m2
Būvju skaits - 6
Cita objektu raksturojoša informācija
Objekta sastāvā ietilpst:
Zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0182) ar kopējo platību 1,502 ha.
Būve (būves kadastra apzīmējums 4272 007 0182 001) ar kopējo platību 2434 m².
Būve (būves kadastra apzīmējums 4272 007 0182 002) ar kopējo platību 2014,8 m².
Būve (būves kadastra apzīmējums 4272 007 0182 003) ar kopējo platību 330 m².
Būve (būves kadastra apzīmējums 4272 007 0182 004) ar kopējo platību 450 m².
Būve (būves kadastra apzīmējums 4272 007 0182 005) ar kopējo platību 200 m².
Būve (būves kadastra apzīmējums 4272 007 0182 006) ar kopējo platību 30 m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 23.10.2019
Laiks: 13:00
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Zinātnes ielā 1A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (kadastra numurs 4272 007 0748), kas sastāv no zemes vienības 15020 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0182) un sešām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 4272 007 0182 001, 4272 007 0182 002, 4272 007 0182 003, 4272 007 0182 004, 4272 007 0182 005 un 4272 007 0182 006). Izsoles sākumcena EUR 54400. Izsoles solis - EUR 1000.

Izsoles sākums – 2019.gada 23.septembris, izsoles noslēgums – 2019.gada 23.oktobris plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 13.10.2019
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29834/27038_Zinatnes1_pielikumi.pdf
Zinatnes1_pielikumi.pdf
files/ads/29834/27038_Zinātnes_1_inventarizacija.pdf
Zinātnes_1_inventarizacija.pdf
files/ads/29834/27038_Zinatnes1_plani.pdf
Zinatnes1_plani.pdf
files/ads/29834/27038_Zinatnes1A_Priekuli_kadastraIzdruka.pdf
Zinatnes1A_Priekuli_kadastraIzdruka.pdf
files/ads/29834/27038_Ligums_155.pdf
Ligums_155.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659, 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 54 400,00 EUR