Iznomā
Ventspils novads, Užavas pagasts, Valsts mežs Užava
Zemes gabala platība - 0,92 ha
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 24.09.2019.

Nomnieks: Līksma Skoka

Līguma noslēgšanas datums: 23.09.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 22.09.2031

Zemes platība: 0,92


Publicēts lēmums 19.09.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Līksma Skoka

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 28,00 EUR gadā (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 28,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.10.2019.

Zemes platība: 0,92


28 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 10.09.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9878 006 0145
Zemes gabala platība - 0,92 ha
Maksimālais nomas termiņš - 12 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
28 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Reģistrācijas maksa - 25.00 EUR un drošības nauda 330.00 EUR. Reģistrējoties izsolei jāuzrāda dokuments par reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu AS "Latvijas valsts meži" norēķinu kontā.
Nolikums pieejams pēc saites: https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/zemes-pirksana-un-noma/konkursi-un-izsoles/izsole-par-nomas-tiesibu-pieskirsanu-nekustama-ipasuma-valsts-mezs-uzava-kad-nr-98780060145-kas-atrodas-ventspils-novada-uzavas-pagasta-zemes-vienibas-ar-kadastra-apz-9878-007-0133-dala-ar-platibu-0-92-ha
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.09.2019
Laiks: 13:30
AS "Latvijas Valsts meži" klientu centrs - Vaiņodes iela 1, Rīga;
Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks 2019.gada 17.septembrī no plkst.13:30 līdz 13:45;
Izsole - plkst.13:45.
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsolē tiesības slēgt Zemes nomas līgumu tiek solītas ar augšupejošu cenu. Paaugstinājuma solis 10,00 EUR.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Aija Fala
28628023
a.fala@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Citas zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 28 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 17.09.2019