Iznomā
Valmiera novads, Valmiera, Vadu iela - 3
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 26.08.2019.

Nomnieks: SIA “Antas”, Reģ. Nr.44103118898, juridiskā adrese: Alejas iela 3-12, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads

Līguma noslēgšanas datums: 26.08.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 31.07.2021

Ēkas kadastra apzīmējums: 96010131404001

Stāvs: 1

Telpu grupa: ēdn

Telpu nr.: S159(129); S146(134); S147 (118); S148(132); S149(

Telpu platība kopā m2: 9601013140


Publicēts lēmums 26.08.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA “Antas”, Reģ. Nr.44103118898, juridiskā adrese: Alejas iela 3-12, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 125,85 EUR (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 125.85 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.07.2021.

Kontaktpersona: Ritvers Leitens, e-pasts: gmail.comsiaantas, tel. Nr.: 29256617

Ēkas kadastra apzīmējums: 96010131404001

Stāvs: 1

Telpu grupa: ēdn

Telpu nr.: S159(129); S146(134); S147 (118); S148(132); S149(

Telpu platība kopā m2: 9601013140


0,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 18.07.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9601 013 1404
Būvju/telpu platība - 251.70 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - ēdināšanas telpas
Maksimālais nomas termiņš - 27.08.2021
Stāvs: 1 no 4 Ir lifts
Cena - 0,50 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
125,85 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Valmieras tehnikuma izglītojamajiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.07.2019
Laiks: 10:00
Pretendents savu piedāvājumu slēgtā aploksnē iesniedz Valmieras tehnikuma recepcijā (1.stāvs) Vadu ielā 3, Valmierā (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16.00) līdz 2019.gada 25.jūlija plkst.10.00. Izsole notiks Valmieras tehnikumā, juristes (3.stāvs) 342/3 kabinetā 2019.gada 26.jūlijā, plkst. 9.00
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektroenerģijas patēriņu, ūdens patēriņu un atkritumiem, kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, ko, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, maksāt ir nomnieka pienākums. Nomas maksā nav iekļauta summa par aprīkojuma nomu, par ko slēdzams atsevišķs līgums.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29111/29111_NOMAS LĪGUMS.docx
NOMAS LĪGUMS.docx
files/ads/29111/29111_IZSOLE.docx
IZSOLE.docx
files/ads/29111/29111_RAKSTISKĀS IZSOLES NOLIKUMS.docx
RAKSTISKĀS IZSOLES NOLIKUMS.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Valmieras tehnikums
Ilze Avotiņa
20270264
ipasumi@valmierastehnikums.lv
Lietošanas mērķis
Izglītības un kultūras ēkas
Cena
Cena - 0,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 125,85 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 25.07.2019