Pārdod
Liepāja, Zivju iela 2
Zemes gabala platība - 688 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 14.08.2019.

Nav pārdots.


270 000,00 EUR
Publicēts 15.07.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 033 0065
Būvju/telpu platība - 558.6 m2
Zemes gabala platība - 688 m2
Būvju skaits - 2
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 07.08.2019
Laiks: 13:00
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Zivju ielā 2, Liepājā (kadastra numurs 1700 033 0065), kas sastāv no zemes vienības 688 m² platībā un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 033 0065 001 un 1700 033 0065 002).
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi nosacījumi
Izsoles sākumcena EUR 270000, Izsoles solis - EUR 2000.
Izsoles sākums – 2019.gada 8.jūlijs, izsoles noslēgums – 2019.gada 7. augusts plkst. 13:00.
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 28.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 28.07.2019 16:00
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29068/29068_Nomas_ligumi_Zivju2Liepaja.pdf
Nomas_ligumi_Zivju2Liepaja.pdf
files/ads/29068/29068_Novertejums_Zivju2Liepaja.pdf
Novertejums_Zivju2Liepaja.pdf
files/ads/29068/29068_Pielikumi_Zivju2Liepaja.pdf
Pielikumi_Zivju2Liepaja.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659, 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 270 000,00 EUR