Pārdod
Rīga, Indriķa iela 8B
Zemes gabala platība - 1022 m2
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 03.09.2019.

Pārdots par 679000.00 EUR


284 000,00 EUR
Publicēts 05.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 054 2004
Būvju/telpu platība - 2572.8 m2
Zemes gabala platība - 1022 m2
Būvju skaits - 1
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 10.07.2019
Laiks: 13:00
Izsole notiek Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) Rīgā, Vaļņu ielā 28. Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgā, Vaļņu ielā 28, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas AS “SEB banka” Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 08.07.2019 16:00
Dokumenti lejupielādei
files/ads/28538/28279_Indrika8BRiga_izsoles_noteikumi.pdf
Indrika8BRiga_izsoles_noteikumi.pdf
files/ads/28538/28279_Riga Indrika iela 8B_pielikumi.pdf
Riga Indrika iela 8B_pielikumi.pdf
files/ads/28538/28279_Uzmerisanas_lieta_Indrika8B_riga.pdf
Uzmerisanas_lieta_Indrika8B_riga.pdf
files/ads/28538/28279_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
files/ads/28538/28279_Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659, 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 284 000,00 EUR