Pārdod
Cēsu novads, Cēsis, Pils iela 7
Zemes gabala platība - 1579 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 16.05.2019.

Nav pārdots.


242 000,00 EUR
Publicēts 29.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4201 005 2001
Būvju/telpu platība - 1214.80 m2
Zemes gabala platība - 1579 m2
Būvju skaits - 3
Cita objektu raksturojoša informācija
Objekta sastāvā ietilpst:
Administratīvā ēka ar kopējo platību 1214,8 m².
Garāža ar kopējo platību 139,4 m².
Šķūnis ar kopējo platību 93,8 m².
Kā arī žogs ar betona stabiem, asfaltēts laukums un mūra žogs.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 15.05.2019
Laiks: 15:00
Izsole notiek Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) Rīgā, Vaļņu ielā 28. Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgā, Vaļņu ielā 28, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.
Par objekta atkārtotas izsoles rīkošanu ir pieņemts atsevišķs lēmums.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas AS “SEB banka” Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 13.05.2019 16:00
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27775/27012_Pils7Cesis_izsoles_noteikumi.pdf
Pils7Cesis_izsoles_noteikumi.pdf
files/ads/27775/27012_Pils7Cesis_pielikumi.pdf
Pils7Cesis_pielikumi.pdf
files/ads/27775/27012_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
files/ads/27775/27012_Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659, 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 242 000,00 EUR