Iznomā
Rīga, Teātra 9 - Biroja telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 14.03.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


6,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 28.02.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0034
Būvju/telpu platība - 146.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 009
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 6 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroju Teātra ielā 9, ēkas 6. stāvā, ar kopējo platību 146,9 m².
Telpu grupa 009, telpas Nr. 1-7.

Papildus nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,37 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,11 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 14.03.2019
Laiks: 14:00
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/27410/25795_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/27410/25795_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/27410/25795_6 STAVA PLANS.png
6 STAVA PLANS.png
files/ads/27410/26415_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 6,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 13.03.2019