Valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku kompleksa būvniecība

VNĪ realizētā jauno Valsts ieņēmumu dienesta vienotā administratīvo ēku kompleksa būvniecības projekta rezultātā iestādes struktūrvienības vairs neatrodas izkaisītas 14 dažādās adresēs, no kurām daļa bija sliktā tehniskā stāvoklī.

 

VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone uzsver: “Esmu gandarīta, ka gan būvniecības procesa laikā, gan pēc tā pabeigšanas ēkas drošības un ilgtspējas jautājumiem tika veltīta pastiprināta uzmanība, un pat veiktās ārkārtas drošības pārbaudes rezultāti, pieaicinot augsti kvalificētus būvniecības nozari uzraugošo institūciju speciālistus, apliecināja ēkas atbilstību augstākajām drošības un kvalitātes prasībām.”Būvuzņēmējs
SIA “Re & Re”

Projektētājs
SIA “Biroju centrs Ezerparks”

Nodošanas gads
2014

Objekta adrese
Talejas iela 1, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2008
Būvprojekta izstrāde
2008
Būvdarbu līgums
2011
Būvdarbi
2012
Nodošana ekspluatācijā
2014
Nodošana klientam
2014