Prokuratūras ēka Aspazijas bulvārī 7

Realizējot projektu, tiks īstenota energoefektivitātes paaugstināšana un pilnībā pārbūvēta ēka Aspazijas bulvārī 7, lai vienotās telpās izvietotu 10 prokuratūras iestādes. Projekta ietvaros VNĪ īsteno Būves informācijas modelēšanas (BIM) pilotprojektu. Tas ir vēl viens būtisks solis pretim labākai un efektīvākai valsts iestāžu izvietošanai, valstij piederošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai un būvniecības digitalizācijai.

 

 “Šis projekts iezīmē būtisku nākotnes Latvijas un nākotnes valsts pārvaldes tendenci, un ir svarīgi, lai šādu projektu mums būtu arvien vairāk. Optimizējot valsts iestāžu izvietojumu, tiks radīta moderna darba vieta, kurā saglabātas vēsturiskās vērtības, tradīcijas un ēkas sākotnējais raksturs. Šāda pārbūve un optimizācija ne vien atvieglos ikdienas darbu, bet arī ietaupīs valsts budžeta līdzekļus,” uzsver finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.


Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā / 4.2.1.2/18/I/036
 
Projekta mērķis ir:
Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Republikas Prokuratūras ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā.
 
Projekta galvenās darbības:
• veco koka logu un vitrīnu atjaunošana/renovācija/nomaiņa; 
• koka tipa ārdurvis un vārtu nomaiņa; 
• ēkas grīdas pārseguma siltināšana, ēkas jumta pārseguma siltināšana; 
• ventilācijas sistēmas ar rekuperācijas iekārtu instalācija; 
• jaunās divcauruļu apkures sistēmas ierīkošana, jauno radiatoru instalācija, siltummezgla modernizācija; 
• karstā ūdens sistēmas pārbūve.
 
Projekta termiņš un finansējums:
Projekta darbību īstenošanas laiks ir 23 mēneši pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
Projekta kopējais budžets sastāda 1 849 377,44 euro, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas 1 100 000,00 euro.
 
Projekta ieguvumi:
Pēc projekta īstenošanas tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte. Samazināsies nepieciešamās enerģijas patēriņš, kas nozīmē, ka samazināsies arī piesārņojošo vielu emisija atmosfērā, kas rodas šīs enerģijas ražošanā un piegādē. Latvijas Republikas Prokuratūras darbinieki saņems komfortablākas un darbam piemērotākas telpas. Kā arī pēc pasākumu īstenošanas tiek uzlabots ēkas vizuālais skats, atstājot pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un vietējiem iedzīvotājiem. 
 
Informācija aktualizēta: 10.01.2019.
Projektētājs
Pilnsabiedrība “Re-Arta”

Nodošanas gads
2021

Objekta adrese
Aspazijas bulvāris 7, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2015
Būvprojekta izstrāde
2015
Būvdarbi
2018
Nodošana klientam
2021