Muzeju krātuve

Baltijā unikālas topošās muzeja krātuves uzdevums būs nodrošināt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Rakstniecības un mūzikas muzeju un Rīgas Kino muzeju ar piemērotām telpām kultūrvēstures krājumu uzglabāšanai, atbilstošai uzturēšanai, kā arī klientu nodrošināšanai ar publiskām telpām (lasītavām, izstādēm u. c.), kas sniegs iespēju intelektuāli un kulturāli bagātināt sabiedrību.

Projekta rezultātā tiks radīta mūsdienīga muzeju krātuvju kompleksa infrastruktūra, kas nodrošinās muzeju priekšmetu glabāšanu, dokumentēšanu un restaurāciju, kā arī krājumu izmantošanu pētniecībai gan muzeju darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Plānots, ka labiekārtotā muzeju krātuvju kompleksa teritorija veicinās Dzegužkalna apkārtnes attīstību.

Daces Melbārdes vēstījums: “Muzeju krātuvju kompleksā paredzēts izvietot ļoti ievērojamu un lielu skaitu Latvijas muzeju kolekciju, kas kopumā iekļauj vairāk nekā 2 miljonus krājuma vienību. Tā ir trešdaļa no visu Latvijas muzeju vērtībām. Krājumu komplekss ne vien padarīs pieejamu nacionālā muzeju krājuma neredzamo daļu, ļaujot pilnībā izmantot tās potenciālu, bet arī dos iespēju palielināt krājuma redzamo daļu muzejos. Šis apjomīgais darbs un krātuves izveide ir milzīgs solis uz priekšu kolekciju saglabāšanā, to ilgtspējas nodrošināšanā un nepārprotams ieguvums šo materiālu pieejamībai.”

 

 

 Būvuzņēmējs
Pilnsabiedrība “RERE MEISTARI 1”

Projektētājs
SIA “Arhitektu birojs Krasts”

Nodošanas gads
2019

Objekta adrese
Pulka iela 8, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2013
Būvprojekta izstrāde
2017
Būvdarbi
2017
Nodošana klientam
2019