Latvijas leļļu teātra energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta īstenošanas ietvaros tiks uzlabots kopējais ēkas tehniskais un vizuālais stāvoklis, veicot sienu plaisu remontdarbus, siltināšanas un apdares darbus, kā rezultātā mazajiem apmeklētājiem būs pozitīvas sajūtas pēc katra teātra apmeklējuma.

 

“Energoefektivitātes projektu ietvaros mēs ne tikai panākam siltuma un elektrība ietaupījumu, līdz ar to ietaupot šo iestāžu un nodokļu maksātāju līdzekļus, bet varam būtiski uzlabot ēku tehnisko un estētisko stāvokli, organiskāk iekļaujot pilsētvidē,” pauž VNĪ valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.


Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā.

Projekta mērķis: saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam un Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumiem Nr. 13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, projekta rezultātā tiks panākts noteiktais energoefektivitātes mērķis.

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiks uzlabots VSIA “Latvijas Leļļu teātris” darbinieku un apmeklētāju komforta līmenis, darbiniekiem nodrošinot pozitīvāku darba vidi un apmeklētājiem – patīkamāku izrāžu apmeklēšanas laiku.

Projekta galvenās darbības: cokola, ārsienu, bēniņu un jumta siltināšana; logu nomaiņa, koka ārdurvju maiņa; esošā siltummezgla modernizācija; apkures sistēmas pārbūve un modernizēšana; esošās ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un apdares darbi.

Plānotais projekta budžets: 840 596 EUR.

Plānotais projekta noslēgums: 2022. gadā.

 

Informācija atjaunota: 05.02.2019.

05.02.2019. Pieņemta iesniegtā I posma izpildes dokumentācija, izstrādāts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (TAA) un veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā  inventarizācija (AMI). Turpinās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas.  

Projektētājs
SIA "Arhitektu birojs Krasts"

Nodošanas gads
2022

Objekta adrese
Kr. Barona iela 16/18, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbu līgums
2019
Būvdarbi
2020
Nodošana klientam
2022