Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide

Pārbūvējot kādreizējo Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma ēku Rīgā, A. Briāna ielā 13, top moderna prototipēšanas darbnīca “Riga Makerspace’’.

 

Attīstāmajās ēkās plānots izvietot sešas Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas (RDMV) un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) izglītības programmām atbilstošas prototipēšanas (jauna produkta parauga izgatavošana) darbnīcas, kas ļaus nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu studiju procesu. Tāpat paredzēta Mūžizglītības prototipēšanas pakalpojumu centra izveide, kas semināru, festivālu, lekciju un dažādu citu izpausmju veidā būs pieejams arī ikvienam citam interesentam.

 

“Dizains visā pasaulē kļūst par arvien pieprasītāku industrijas sastāvdaļu. Lai jaunie latviešu dizaineri, kas jau gūst ievērojamus panākumus pasaulē, varētu pilnvērtīgi radīt un izstrādāt savus prototipus, ir nepieciešamas piemērotas telpas. Cerams, jau pēc vairākiem gadiem mūsu jaunie talanti varēs veikt praktiskos darbus jaunās, modernās telpās,” atzīst RDMV direktors Alvis Līdaks.

 


Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā / 5.6.1.0/17/I/004.

Projekta mērķis:
  • Projekta partneru profilam un funkcijām atbilstošas infrastruktūras izveide un teritorijas efektīva sociālekonomiska izmantošana. Projekts īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumiem Nr. 188 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumi”.
  • Sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Aristrida Briāna ielā 13, Rīgā, īstenojot ēkā energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes
 
Projekta termiņš un finansējums:
  • Projektu plānots realizēt no 2017. gada 28. marta līdz 2022. gada 31. decembrim, projekta kopējais finansējums – 5 329 890,00 EUR, no kura:
  • SAM 5.6.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 256 930,05 EUR (85 %) un valsts budžeta līdzfinansējums – 751 222,95 EUR (15 %); SAM 4.2.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 273 476,45 EUR (85 %) un valsts budžeta līdzfinansējums – 48 260,55 EUR (15 %).
 
Projekta ieguvumi:
  • Īstenojot projektu, Rīgas pilsētas teritorijā tiks atjaunota sabiedriskā telpa (1500 m2),uzceltas un atjaunotas sabiedriskās publiskās ēkas (3600 m2), izveidots un rekonstruēts sabiedriskais infrastruktūras objekts Latvijas Mākslas akadēmijas un PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” prototipēšanas darbnīcu “Riga Makerspace” izveidei.
  • Pēc projekta īstenošanas ēkā plānots sasniegt 83,78 (kWh/m2 gadā) siltumenerģijas patēriņu apkurei.
 
27.07.2018. parakstīts finansēšanas līgums ar CFLA (projekts Nr.5.6.1.0/17/I/004);
 
18.12.2017. noslēgts līgums ar būvprojekta izstrādātāju ar SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu.
 
Informācija atjaunota: 10.02.2019
Projektētājs
SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”

Nodošanas gads
2022

Objekta adrese
Briāna iela 13, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2017
Būvdarbi
2020
Nodošana klientam
2022