Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta rezultātā tiks izveidota veselīga un droša vide vairāk nekā 450 audzēkņiem, kā arī ap 150 pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, atrisināta sporta zāles, foajē un koncertzāles siltumapgādes problēma. Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiks uzlabots ēkas siltumenerģijas ietaupījums, kas pēc projekta īstenošanas varētu sasniegt ne mazāk kā 30 % gadā, kā arī tiks nodrošināta ēkas droša un energoefektīva turpmākā ekspluatācija.

 

“Atjaunojot Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola tiks saglabāta, atsvaidzināta, atjaunota ēkas arhitektūra, kas ir 20. gs. vidus spilgts modernisma paraugs un Padomju Savienības laika arhitektūras pērle. Jaunās vēsmas, kuras tolaik bija ienākušas no Eiropas, kas atradās aiz “dzelzs aizkara”, – lielu stikla vitrīnu un citu stikla konstrukciju izmantošana arhitektūrā un celtniecībā – tika izmantotas arī mūsu vidusskolas celtniecībā. Vēl vērā ņemams ir veiksmīgais mācību ēkas un koncertzāles (kura kalpoja arī kā kinozāle) arhitektoniskais risinājums. Latvijā tādi modernisma paraugi ir pavisam nedaudzi, varu minēt Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas ēku Rīgā,” skaidro skolas direktors Aivars Broks.


Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī.

Projektā plānotās darbības: saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” plānots sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiek uzlabots ēkas siltumenerģijas ietaupījums, kas pēc projekta īstenošanas plānots ne mazāks kā 30 % gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas, kā arī tiek nodrošināta ēkas droša un energoefektīva turpmākā ekspluatācija. Pēc projekta īstenošanas izglītības iestādes audzēkņi un pasniedzēji saņems komfortablākus darba un mācību vides apstākļus. Pēc pasākumu īstenošanas tiek uzlabots ēkas vizuālais skats, atstājot pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un vietējiem iedzīvotājiem. 

Projekta galvenās darbības: ēkas fasādes atjaunošana un ārsienu siltināšana; cokola un pamatu zem grunts līmeņa siltināšana un apdare; jumta siltināšana; jaunu lietus noteku un lietus ūdens savākšanas sistēmas izbūve; stiklotās foajē logu nomaiņa; ēkas nolietoto ārdurvju nomaiņa; pagraba siltumizolācijas uzlabošana un hidroizolācijas atjaunošana; siltummezgla un apkures sistēmas modernizācija; karstā ūdens apgādes sistēmas pārbūve; ventilācijas sistēmas darbības atjaunošana. 

Plānotais projekta budžets: 1 104 549 EUR.

Plānotais projekta noslēgums: 2020. gadā.

 

Informācija aktualizēta: 05.02.2019

31.01.2019.  Pieņemta iesniegto I posma izpildes dokumentācija. Turpinās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes. Saskaņots plānotais ēkas fasādes krāsojums vizuālais noformējums. Turpinās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas.

Būvuzņēmējs
AS "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS"

Nodošanas gads
2022

Objekta adrese
Kandavas iela 2a, Daugavpils

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbi
2019
Nodošana klientam
2022