Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide

Projekta gaitā plānots pielāgot 2900 m2 lielu teritoriju un izveidot telpu kompleksu 3300 m2 platībā Latvijas Nacionālās operas un baleta vajadzībām. Līdz ar projekta īstenošanu 2022. gada nogalē dzīvību un jaunu elpu iegūs arī Šķirotavas apkaime, kurā rosīsies skatuves mākslinieki, dekoratori un tehniskie darbinieki.

 

“Jaunais dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu komplekss ne tikai atvieglos mēģinājumu plānošanu, bet arī ļaus izmantot Nacionālās operas un baleta nama Jauno zāli tādam nolūkam, kam tā paredzēta – priecēt apmeklētājus ar jaunām izrādēm,” atklāj Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš.

 

Plānotie darbi: attīstīt multifunkcionālo kultūras telpu un skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksu, teritorijas labiekārtošana (apzaļumošana, laukumi u. c.), t. sk. ierīkot ūdensapgādes, siltumapgādes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas inženiertīklus.

 


Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā / 5.6.1.0/17/I/003.
Projekta mērķis: Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” realizācijas ietvaros attīstīt sabiedrībai pieejamu multifunkcionālu kultūras infrastruktūras objektu – Latvijas Nacionālās operas un baleta multifunkcionālo kultūras telpu un skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksu (3300 m2), lai uzlabotu Šķirotavas apkaimes sociālekonomisko vidi, palielinot apkaimes iedzīvotājiem pieejamo kultūras aktivitāšu pieejamību, veicinātu privāto investīciju piesaisti, sakārtojot daļu no apkaimes teritorijas, kā arī multiplicētu revitalizācijas efektu tuvējās apkaimēs (Pļavniekos, potenciāli arī Dreiliņos un Dārzciemā).

Projekta galvenās darbības: graustu demontāža; jaunbūve; ārējo inženiertehnisko tīklu izveidošana; teritorijas labiekārtošana.

Projekta termiņš un finansējums: projektu plānots realizēt no 2017. gada marta līdz 2022. gada decembrim. Projekta kopējais finansējums paredzēts 4 999 970,59 EUR (bez PVN), no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4 249 975 EUR (85 %) un valsts budžeta līdzfinansējums 749 995,59 (15 %).

Projekta ieguvumi: projekta realizācija būs nozīmīgs ieguvums Rīgas, Latvijas un Eiropas kontekstā iedzīvotājiem, uzņēmējiem un Rīgas viesiem. 

1. Rīgas pilsētas iedzīvotāji: projekta ieviešanas rezultātā tieši ieguvēji būs Šķirotavas apkaimes iedzīvotāji, kam turpmāk būs pieejama sakārtota, pielāgota un droša vide, tādējādi veicinot iedzīvotāju apmierinātību ar konkrēto Rīgas dzīvojamo rajonu un tā attīstību. Līdz ar kultūras un izklaides funkciju pieejamības nodrošināšanu, jaunas infrastruktūras izveidi un esošās infrastruktūras sakārtošanu, tiks nodrošinātas iedzīvotāju kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, tādējādi veicinot teritoriju apmeklējuma pieaugumu un mazinot kriminogēno vidi. Par netiešiem ieguvējiem uzskatāmi visi Rīgas iedzīvotāji, kuriem būs pieejama sakārtota Rīgas apkaimes teritorija, kas nodrošinās jeb veicinās pieguļošo apkaimju attīstību. 

2. Rīgas viesi: projekta mērķa grupa ir arī tūristi (Rīgas viesi), kam būs pieejama apskatei un izzināšanai atjaunota atpūtas vide. Paredzams, ka jaunizveidotie objekti piesaistīs Rīgas viesus ar izrādēm, koncertiem un ekskursijām. 

3. Uzņēmēji: projekta realizācijas rezultātā palielināsies uzņēmēju ieinteresētība par Šķirotavas apkaimes teritoriju ar mērķi pilnveidot sakārtotās infrastruktūras piedāvājumu tūrisma un aktīvās atpūtas produktos. Projektu realizācijas ietvaros tiks radītas darba vietas un komerciāli ieņēmumi gan tieši saistītajās nozarēs, piemēram, tūrisma un sabiedriskās ēdināšanas nozarēs, gan netieši saistītajās – pārvadājumos, būvniecībā, tirdzniecībā. 

4. Izglītības iestādes un izglītojamie: pēc projekta īstenošanas izglītības iestāde tiks pielāgota mūsdienu interešu izglītības programmu vajadzībām, kā arī personu ar kustību traucējumiem pieejamībai. Tāpat, pielāgojot ēkas izglītības iestādes vajadzībām, tiks nodrošināta infrastruktūras pieejamība un piemērotība efektīvi funkcionējošas mūžizglītības sistēmas izveidei dizaina un kultūras nozarē.

 

27.07.2018. parakstīts finansēšanas līgums ar CFLA;

 

31.07.2018. noslēgts līgums ar būvprojekta izstrādātāju – SIA “Arhitektu birojs Krasts” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu.

 

Informācija atjaunota: 10.02.2019
Projektētājs
SIA “AB Krasts”

Nodošanas gads
2022

Objekta adrese
Lubānas iela 80, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2019
Būvdarbi
2021
Nodošana klientam
2022