VNĪ padome

    VNĪ padomes nolikums

Mārtiņš Bičevskis

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" padomes priekšsēdētājs

Mārtiņš Bičevskis – padomes priekšsēdētājs no 2016. gada 19. oktobra līdz 2021. gada 18. oktobrim ieskaitot.

M. Bičevskim ir plaša pieredze valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, tāpat viņš iepriekš pildījis gan Tieslietu ministrijas, gan Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumus, kā arī 5 gadus ieņēmis vadošus amatus Iekšlietu ministrijas struktūrās: bijis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks (sākotnēji vietas izpildītājs), iekšlietu ministra padomnieks un Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs. M. Bičevskis pildījis Latvijas Komercbanku asociācijas prezidenta pienākumus, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidenta un padomes locekļa pienākumus. 2016. gada decembrī ievēlēts AS "Latvenergo" padomē.

M. Bičevskis ir beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista diplomu.

 

Inta Komisare

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" padomes priekšsēdētāja vietniece

Inta Komisare – padomes priekšsēdētāja vietniece no 2016. gada 19. oktobra līdz 2021. gada 18. oktobrim ieskaitot.

I. Komisares iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar publiskā sektora finansiālās darbības un finanšu pārvaldības jomu, tostarp ieņemot vadošus amatus pašvaldību kapitālsabiedrībās.

Vairāk nekā 10 gadu pieredze finansiālās darbības pārvaldības struktūrvienības vadīšanā vienā no lielākajām un sakārtotākajām Latvijas pašvaldībām – Ventspilī. Atbildībā bija budžeta veidošanas un izpildes kontrole, kā arī pašvaldības budžetos ieskaitāmo nodokļu administrēšana un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas vadība. Ventspils pilsētas domē tika realizēti vairāki nozīmīgi attīstības projekti un strukturālas reformas, kuru rezultātā tika uzlaboti pašvaldības finanšu pārvaldības procesi.

Tāpat pieredze ir iegūta finanšu krīzes periodā, uzraugot finanšu stabilizācijas procesu Ādažu novada pašvaldībā. Veiksmīgi sadarbojoties stabilizācijas procesa  uzraugam ar pašvaldības vadību, tika panākta maksātspējas atjaunošana un izbeigts stabilizācijas process. Kopš 2014. gada augusta I. Komisare pilda Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktores pienākumus.

I. Komisare ir beigusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot ekonomista diplomu, Ventspils augstskolā ieguvusi profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, kā arī beigusi Institute of Financial Accountants, iegūstot diplomu finanšu uzskaites starptautiskajos standartos. Zināšanas regulāri tiek papildinātas arī profesionālos kursos un semināros.

 

Ansis Grasmanis

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" padomes loceklis

Ansis Grasmanis – padomes loceklis no 2017. gada 2. maija līdz 2022. gada 1. maijam ieskaitot.

A. Grasmanis vairāk nekā piecpadsmit gadus strādājis vadošos amatos gan Latvijā, gan starptautiskos uzņēmumos ārpus tās robežām. Papildus tiešās atbildības jomām bijis arī padomes loceklis daudzu uzņēmumu padomēs, tostarp Rīgas Fondu biržas padomes priekšsēdētājs. Kā Finanšu pārvaldes vadītājs pārraudzījis Swedbank Latvia piederošo un izīrēto īpašumu apsaimniekošanu un uzņēmuma iepirkumu daļu. Vairākus gadus strādājis Londonā, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā kā auditors un Pricewaterhouse Coopers Londonas birojā par vecāko grāmatvedi un konsultantu.

A. Grasmanis ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātē matemātikas specialitātē, sertificēta grāmatveža (FCCA) un finanšu resursu vadības (FCT) kvalifikācijas.