Valsts nekustamie īpašumi - struktūra

  • Katra valdes pārstāvja pārraudzībā atrodas noteikts struktūrvienību skaits.
  • 2018.gada 1.augustā sabiedrībā nodarbināti 530 darbinieki. 
  • VAS „Valsts nekustamie īpašumi” struktūras shēma (spēkā no 2019.gada 2.janvāra):

Struktūra