Energopārvaldības politika

Energopārvaldības politika

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) kopš 2016.gada ir apstiprināta Energopolitika un ieviesta energopārvaldības sistēma saskaņā ar standartu ISO 50001. Energopārvaldības mērķis ir veidot pastāvīgu un efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu enerģijas lietderīgu izmantošanu, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot patēriņu. Energopārvaldība ietver sistemātisku enerģijas patēriņa pārzināšanu un centienus samazināt enerģijas patēriņu, meklējot tehniski un ekonomiski efektīvus risinājumus. Uzlabojot energoefektivitātes līmeni, ilgtermiņā tiek samazināti izdevumi par enerģiju un samazinās ietekme uz vidi. VNĪ Energopārvaldības atbilstība ISO 50001 prasībām apliecina VNĪ kompetenci energoefektivitātes pārzināšanā, kas ir būtiska energoefektīvai un ilgtspējīgai ēku pārvaldībai.

 

Līdz šim paveiktais

VNĪ sekmīgi īstenota ēku energoefektivitātes uzlabošana:

- 2014.gadā Latvijas Prokuratūras ēkai Raiņa ielā 3A, Valkā;

- 2015.gadā divām Latvijas valsts arhīva ēkām Rīgā, Šampētera ielā 16 un Ventspilī, Pils ielā 86/88. Abi projekti konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” saņēmuši 1. un 2. vietu sabiedrisko ēku grupā;

- 2016. gadā pārbūves ietvaros būtiski uzlabota energoefektivitāte valsts pārvaldes iestāžu ēkai Jūras ielā, Ventspilī. Projekts ieguvis 1.vietu nominācijā “Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2018”.

Turpinās 2017.gadā uzsāktā ēku energoefektivitātes paaugstināšana, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmas valsts īpašumā un lietošanā esošām ēkām. ES fondu aktivitātes ietvaros paredzēta energoefektivitātes uzlabošana 10 ēkām ar kopējo platību 70 tūkstoši m2 Rīgā, Valmierā un Jūrmalā. Projekti īstenojami adresēs:

  • Teātru ēkas Rīgā Brīvības ielā 75, Rīgā Kr. Barona ielā 13/15, Rīgā Lāčplēša ielā 25, Valmierā Lāčplēša ielā 4;
  • Arhīvu ēkas Rīgā Skandu ielā 14, Daugavpilī Komandanta ielā 9;
  • Prezidenta rezidence Jūrmalā Z.A. Meierovica prospektā 31;
  • Prokuratūras ēka Rīgā Aspazijas bulvārī 7;
  • Mūzikas skola Daugavpilī Kandavas ielā 2a;
  • Dizaina un mākslas izglītības iestādes Rīgā A. Briāna ielā 13.

Kopš VNĪ energopārvaldības ieviešanas, ik gadu ir samazināts energoresursu pašpatēriņš gan VNĪ pašu izmantotās ēkās, gan arī autotransportā.

2019.gadā uzsākta energopārvaldības ieviešana VNĪ klientu (nomnieku) ēkās, ieviešot operatīvus energomonitoringa rīkus, attālinātu siltummezgla vadību un kontroli, uzlabojot apgaismojuma efektivitāti, samazinot nelietderīgus enerģijas patēriņus.`

ISO 50001 sertifikāts