Ziedošanas politika

VNĪ ziedošanas (dāvināšanas) aktivitātes veic atbilstoši Ziedošanas (dāvināšanas) politikai un kārtībai, uzņēmuma vērtībām, korporatīvās sociālās atbildības prioritārajiem atbalsta virzieniem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Par ziedošanas (dāvināšanas) iniciatīvām lemj ziedošanas (dāvināšanas) iniciatīvu izvērtēšanas komisija un valde.

Plašāka informācija par sadarbības iespējam:

Inta Plūmiņa
Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja
Tālr.: 20235301 
e-pasts: vni.lvinta.plumina

 

Ziedošanas politika.
Ziedošanas kārtība.