Ārkārtas akcionāru sapulcē izskatītie un pieņemtie lēmumi

16.12.2020
DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
Par VNĪ 2021. gada budžetu un darbības plānu. Pieņemt zināšanai VNĪ 2021. gada budžetu un darbības plānu.