Energopārvaldības politika

Energopārvaldības politika
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) kopš 2016. gada ir apstiprināta Energopolitika un ieviesta energopārvaldības sistēma saskaņā ar standartu ISO 50001. Energopārvaldības mērķis ir veidot pastāvīgu un efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu enerģijas lietderīgu izmantošanu, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot patēriņu. Energopārvaldība ietver sistemātisku enerģijas patēriņa pārzināšanu un centienus samazināt enerģijas patēriņu, meklējot tehniski un ekonomiski efektīvus risinājumus. Uzlabojot energoefektivitātes līmeni, ilgtermiņā tiek samazināti izdevumi par enerģiju un samazinās ietekme uz vidi. VNĪ Energopārvaldības atbilstība ISO 50001 prasībām apliecina VNĪ kompetenci energoefektivitātes pārzināšanā, kas ir būtiska energoefektīvai un ilgtspējīgai ēku pārvaldībai.
 
VNĪ sekmīgi īstenota ēku energoefektivitātes uzlabošana šādos objektos:
• 2014. gadā Latvijas Prokuratūras ēkai Valkā, Raiņa ielā 3A;
• 2015. gadā divām Latvijas valsts arhīva ēkām Rīgā, Šampētera ielā 16 un Ventspilī, Pils ielā 86/88. Abi projekti konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” saņēmuši 1. un 2. vietu sabiedrisko ēku grupā;
• 2016. gadā pārbūves laikā būtiski uzlabota energoefektivitāte valsts pārvaldes iestāžu ēkai Ventspilī, Jūras ielā. Projekts ieguvis 1. vietu nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2018”.
 
2017. gadā ir uzsākta ēku energoefektivitātes paaugstināšana, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības atbalsta programmas valsts īpašumā un lietošanā esošajās ēkām. Aktivitātes rezultātā līdz 2020. gadam paredzēta energoefektivitātes uzlabošana 10 ēkām ar kopējo platību 70 tūkstoši m2 Rīgā, Valmierā un Jūrmalā. Projekti īstenojami šādās adresēs:
• Teātru ēka Rīgā, Brīvības ielā 75, Kr. Barona ielā 13/15 un Lāčplēša ielā 25, kā arī Valmierā, Lāčplēša ielā 4; 
• Arhīvu ēka Rīgā, Skandu ielā 14 un Daugavpilī, Komandanta ielā 9;
• Prezidenta rezidence Jūrmalā, Z. A. Meierovica prospektā 31;
• Prokuratūras ēka Rīgā, Aspazijas bulvārī 7;
• Mūzikas skola Daugavpilī, Kandavas ielā 2a;
• Prototipēšanas darbnīca “Riga Makerspace” Rīgā, A.Briāna ielā 13.  
2019. gadā plānota energopārvaldības attīstība, ieviešot operatīvus energomonitoringa rīkus un ieviešot attālinātu siltummezgla vadību un kontroli, uzlabojot apgaismojuma efektivitāti, tādējādi samazinot nelietderīgu enerģijas patēriņu.

 Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2011 sertifikāts