Energopārvaldības politika

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) kopš 2016.gada ir apstiprināta Energopolitika un ieviesta energopārvaldības sistēma saskaņā ar standartu ISO 50001.

Energopārvaldības mērķis ir veidot pastāvīgu un efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu enerģijas lietderīgu izmantošanu, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot patēriņu.

Energopārvaldība ietver sistemātisku enerģijas patēriņa pārzināšanu un centienus samazināt enerģijas patēriņu, meklējot tehniski un ekonomiski efektīvus risinājumus.

Uzlabojot energoefektivitātes līmeni, ilgtermiņā tiek samazināti izdevumi par enerģiju un samazinās ietekme uz vidi.

VNĪ Energopārvaldības atbilstība ISO 50001 prasībām apliecina VNĪ kompetenci energoefektivitātes pārzināšanā, kas ir būtiska energoefektīvai un ilgtspējīgai ēku pārvaldībai.

 

VNĪ sekmīgi īstenota ēku energoefektivitātes uzlabošana:

- 2014.gadā Latvijas Prokuratūras ēkai Raiņa ielā 3A, Valkā;

- 2015.gadā divām Latvijas valsts arhīva ēkām Rīgā, Šampētera ielā 16 un Ventspilī, Pils ielā 86/88.

Abi projekti saņēmuši nominācijas konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016”;

- 2016. gadā pārbūves ietvaros būtiski uzlabota energoefektivitāte valsts pārvaldes iestāžu ēkai Jūras ielā, Ventspilī.

 

2017.gadā ir uzsākta pasākumu plānošana un priekšdarbi ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, kas paredzēti piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības atbalsta programmas valsts īpašumā un lietošanā esošajās ēkām. Aktivitātes rezultātā līdz 2020. gadam paredzēta energoefektivitātes uzlabošana ēkām ar kopējo platību 64 tūkstoši m2

 Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2011 sertifikāts