VNĪ veiks Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55 fasādes atjaunošanu

01.03.2019

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izziņo iepirkumu Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā fasādes atjaunošanai un konstrukciju stiprināšanai, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs R. Neimanis.

Ēkai plānots veikt ekspertīzi un būvprojekta izstrādi, konstrukciju stiprināšanu, tai sk. fasāžu, balkonu, atsevišķu pārsegumu konstrukciju atjaunošanu, kā arī jumta un pagrabstāva hidroizolācijas sakārtošanas darbus. Šogad plānots veikt projektēšanu, lai gada nogalē uzsāktu būvdarbus.

“Strādāsim pēc “Projektē un būvē” principa, kas paredz būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus veikšanu vienlaikus. Tas nozīmē vienu atbildīgo juridisko personu gan par projektēšanu, gan būvniecību, tādējādi mazinot riskus, kas saistīti ar projektētāja, būvuzņēmēja un pasūtītāja strīdiem. Turklāt tas saīsinās darbu procesu un būvniecības laiku, jo nav pārrāvuma posms starp projektēšanu un būvdarbiem veikt fasādes atjaunošanu iespējami īsākā laikā, tādejādi novēršot iespējamos drošības riskus,” norāda valdes priekšsēdētājs R. Neimanis.

Šajā iepirkumā plānojam pirmo reizi pilotēt Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas FIDIC būvniecības līguma standartu. FIDIC standarta līgums atvieglos būvniecības projektu un iepirkuma procesa vadību, kā arī veicinās ārvalstu kompāniju dalību būvniecības procesos Latvijā. Starptautiskais standarta līgums turpmāk nodrošinās, ka iepirkumos virs 1 milj. eiro līguma projekts nebūs jāizstrādā no jauna, tādējādi mazinot kļūdu un dažādi interpretējamu noteikumu iespēju. Turklāt tas ir ērti piemērojams un saprotams arī ārvalstu būvniecības kompānijām, dodot iespēju mums paplašināt būvniecības darbu partneru loku,“ papildina R. Neimanis.

Interesenti tiek aicināti pieteikties dalībai iepirkumā līdz 20. martam elektronisko iepirkumu sistēmā pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

Jau ziņots, ka 2018. gada otrā pusē Ministru kabinetā pieņemts zināšanai Konceptuālais ziņojums par Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu - Konkurences padomes, Centrālās statistikas pārvaldes, Būvniecības valsts kontroles biroja, Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja un Patērētāju tiesību aizsardzības centra iespējamo pārcelšanos uz vienotām telpām ēkā Rīgā, Elizabetes ielā 2, un pieņemts lēmums veikt nepieciešamās darbības ēkas Brīvības 55, Rīgā fasādes atjaunošanai. Ekonomikas ministrijas un ar to saistīto iestāžu, kas patlaban atrodas vairākās ēkās un adresēs, centralizācija vienā ēkā Elizabetes ielā 2 ir VNĪ nākotnes biroja pilotprojekts valsts pārvaldei Latvijā. Aprēķināts, ka Ekonomikas ministrijai un tās padotības iestādēm pārceļoties uz Elizabetes ielu 2, kopējā aizņemtā telpu platība samazināsies par aptuveni 40 %, bet izmaksas – par vismaz pusmiljonu eiro gadā.

 

“Elizabetes 2 ir piedāvāts veidot kā modernu uz “aktivitātēm bāzētu” biroju. Nākotnes biroja koncepts valsts pārvaldē būtu balstīts uz aktivitātēm, kas ir pielāgots konkrēta cilvēka un konkrētas cilvēku grupas vajadzībām. Darba vidē tiks ievērots līdzsvars zonējumā, proti, plānotas atvērtās telpas, tikšanās telpas un telpas, kur koncentrēties un strādāt individuāli. Iestādes kopīgi dalītos ar klientu apkalpošanas zonu, konferenču telpām, ēdināšanas zonu u.c. telpām, tiktu apvienotas iestāžu atbalsta funkcijas. Šāda pieeja ļautu būtiski uzlabot iestāžu ikdienas un kopējo sadarbību un informācijas apmaiņu, kā arī ļautu ilgtermiņā ietaupīt ievērojamas izmaksas,” norāda R. Neimanis.

Pēc plānotās Ekonomikas ministrijas iestāžu izvietošanas Elizabetes ielā 2, 2023. gadā atbrīvoto nekustamo īpašumu Brīvības 55, Rīgā pašlaik plānots virzīt uz atsavināšanu, proti, pārdot izsolē, tādējādi neatkarīgi no nākotnes scenārija saistībā ar šo ēku, pašreiz veiktie ieguldījumu tikai vairos tās vērtību.

VNĪ šobrīd īsteno vairāk nekā 30 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 146 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 500 nekustamo īpašumu adresēm ar 1700 ēkām 1,2 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4100 zemes īpašumu vairāk nekā 10 milj. m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.

 

Papildu informācija medijiem:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Korporatīvās komunikācijas daļa

E-pasts: vni.lvkomunikacija 

Tālrunis: 20235301