Kultūras ministrijas uzdevumā veikta koku dendroloģiskā izpēte Elizabetes 2 novietnē

VNĪ: īpašumam Elizabetes 2 pieguļošajā teritorijā apsekotie koki ir labā stāvoklī, starp tiem 9 dižkoki

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) Kultūras ministrijas uzdevumā veiktajā koku dendroloģiskajā izpētē secināts, ka īpašumam Elizabetes ielā 2, Rīgā pieguļošajā Kronvalda parka teritorijā līdz Rīgas brīvostas pārvaldes ēkai tika apsekoti 37 koki un koku grupas, starp tiem 9 ļoti vērtīgi un izcili, 26 – vērtīgi, bet 2 koki ar zemu ainavisko vērtību. Apsekojumā secināts, ka kopumā koki ir labā fiziskā stāvoklī. Izpētes rezultātā noteiktas koku kopšanas prioritātes un norādījumi to aizsardzībai tālākā īpašuma attīstības gaitā, kas jāņem vērā, vērtējot idejas Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta īstenošanai Elizabetes ielas 2 areālā, informē VNĪ attīstības pārvaldes direktors Jānis Ivanovskis-Pigits.

“Novietne Elizabetes ielā 2 atrodas parka teritorijā. Plašāks skatījums uz zaļo joslu gar pilsētas kanālu un Kronvalda parka vērtību saglabāšana būs prioritāra starptautiskajā arhitektūras konkursā par nacionālās koncertzāles Rīgā tapšanu. Tieši tāpēc starp obligāti nepieciešamajām darbībām ir arī novietnē veikta esošo koku dendroloģiskā izpēte,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Koku inventarizācijā, kuru veica vadošie nozares eksperti SIA “Labie koki eksperti”, kopumā identificētas 19 koku sugas. Piemēram, teritorijā aug valsts nozīmes dižkoks – parastais skābārdis un deviņi Rīgas vietējas nozīmes dižkoki, kuri noteikti jāsaglabā un to aizsardzībai teritorijas attīstīšanas gaitā jāveic īpaši pasākumi, kā piemēram, intensīva laistīšana. 26 koki ir atzīti kā dendroloģiski vērtīgi, kuri iespēju robežās ir jāsaglabā.

Eksperti noteikuši prioritātes koku tālākajā kopšanā un snieguši rekomendācijas to vitalitātes saglabāšanā. Aizsardzības pasākumu veikšanai tālākās teritorijas attīstības un būvdarbu gaitā nepieciešams piesaistīt kvalificētu kokkopi – arboristu. Vienlaikus inventarizācijā konstatēts, ka vienam kokam ir tuvākā pusgada laikā jāveic vainaga sakopšanas darbi, par ko VNĪ informēs parka saimnieku – Rīgas pašvaldību.  Koncertzāles darba grupa un plašsaziņas līdzekļi ar izpēšu rezultātiem tiks iepazīstināti 16.decembrī.

Gada nogalē VNĪ būs saņēmusi datus no vairākām izpētēm, kurās tiks iegūta pilnīga informācija par ēku Elizabetes ielā 2 un tai piegulošo teritoriju, nodrošinot Kultūras ministriju un projekta darba grupu ar visu nepieciešamo informāciju starptautiska arhitektūras konkursa dokumentācijas sagatavošanai Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta īstenošanai Elizabetes ielas 2 areālā. Nozares uzdevums ir diskusiju ceļā nodefinēt darba uzdevumu starptautiskā metu konkursa organizēšanai.

Notiek padziļināta izpēte par pamatu konstrukciju betona tehniskajām īpašībām, grunts ūdens parauga parametriem, kā arī par fasādes apdares tehnisko stāvokli. Vienlaikus tiek veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, kuras rezultātā tiks apzinātas ēkas galvenās saglabājamās arhitektoniskās un mākslinieciskās vērtības, kā arī apdraudētie un remontējamie apdares un konstruktīvie elementi, t.sk., objekta telpiskā struktūra un konstrukcijas, fasāžu un iekštelpu apdare un detaļas – ziņas par apdares materiāliem, būvdetaļām. Izpētē tiks iegūti arī dati par ēkas un tās detaļu saglabātības stāvokli. Inventarizācijas veicēji gada nogalē sniegs savus ieteikumus par iespējamām objekta telpu struktūras pārplānošanas iespējām, ēkas apjoma izmaiņām, detaļu iespējamu pārvietošanu citā vietā. Pašlaik tiek veikta arī topogrāfiskā uzmērīšana, kuras dati būs zināmi 2021. gada februārī.

Oktobra sākumā VNĪ nodeva Kultūras ministrijai ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kas visiem publiski pieejams Kultūras ministrijas mājas lapā – skat. šeit un sniedz visaptverošu ēkas Elizabetes ielā 2 faktiskā tehniskās stāvokļa analīzi.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.