Uzsākta Valsts drošības dienesta ēkas būvniecība

31.08.2020

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) apliecina, ka ir uzsākti sagatavošanās darbi Valsts drošības dienesta ēkas (VDD) būvniecībai Brīvības gatvē 207, Rīgā. Ņemot vērā, ka valdība 2017. gada 3. augustā  pieņēma lēmumu par VDD ēkas būvniecības nepieciešamību Brīvības gatvē 207  un Saeimas rekomendācija bija turpināt ieceres realizāciju, mums jāuzsāk projekta izpilde. Spēkā esošais valdības lēmums, projekta termiņi un valsts drošības intereses VNĪ kā kapitālsabiedrībai ir saistoši, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Teritorijā tiks maksimāli saglabāti esošie koki -  tiks saglabāti vismaz 25 koki, tai skaitā ozols un liepu stādījuma rinda gar Ropažu ielu, kā arī plānoti papildus apzaļumošanas pasākumi. Saglabātie koki tiks pielāgoti jaunajiem apstākļiem, tādejādi šobrīd nekopto koku izskats būtiski uzlabosies, tiks vairota drošība apkārtējai videi un pagarināts koku mūžs.

“Ņemot vērā to, ka Teika ir rajons ar blīvu apbūvi, VNĪ saprot sabiedrības vēlmi pēc parka. Respektējot aktīvistu lūgumu un sabiedrības intereses, VNĪ pildīja doto solījumu nesteigties ar būvniecības uzsākšanu, līdz jautājums atkārtoti tiks izskatīts valdībā un Saeimā. VNĪ kā atbildīga kapitālsabiedrība rīkojas atbilstoši pieņemtajam lēmumam – apstiprinātā Saeimas, valdības lēmuma un pilsētas plānojuma ietvaros. Veiksim darbības objektā atbilstoši saskaņotam būvprojektam, par ko saņemtas visas nepieciešamās atļaujas un valsts drošības interesēm,” norāda R. Griškevičs.

Sabiedrības viedoklis par zaļās zonas trūkumu Teikas apkaimē ir uzklausīts un sadzirdēts. Sabiedrība uzklausīta sapulcēs, runāts ar biedrību pārstāvjiem līdz pat Saeimas līmenim. Jautājums plaši un atklāti skaidrots ar mediju starpniecību. VNĪ rīkojas atbilstoši kapitālsabiedrības dibināšanas mērķim – vairot īpašumu vērtību un nodrošināt valsts iestādes ar tām vajadzīgajām ēkām. Atbilstoši Rīgas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentiem nī Brīvības gatvē 207 vienmēr ir bijis paredzēts kā apbūvējama teritorija - VNĪ šo teritoriju, ņemot vērā pašvaldības teritorijas attīstības plānus un teritorijas stratēģisko atrašanās vietu, vienmēr ir paredzējusi valsts iestāžu infrastruktūras attīstībai.

VNĪ ir viena no lielākajām kapitālsabiedrībām Latvijā, kas veic nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un attīstīšanu, kā arī nodrošina valsts institūcijas ar publisko funkciju veikšanai nepieciešamajām telpām. VNĪ ir lielākā pieredze valstī kultūrvēsturisko un stratēģiskas nozīmes nekustamo īpašumu pārvaldībā un attīstībā, sniedzot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilsētvides veidošanā, reģionu attīstībā, kā arī valstij nepieciešamo stratēģiskas nozīmes infrastruktūras objektu izveidē un uzturēšanā. VNĪ apzinās lielo nozīmību teritorijas apzaļumošanai dzīves vides kvalitātē. 2018. un 2019. gadā VNĪ kopumā savos pārvaldītajos valsts īpašumos iestādījusi ~ 900 dažāda veida koku stādus, kā arī daudz ceriņus un citu šķirnes krūmājus. Tāpat VNĪ jau šobrīd īsteno sadarbību ar Rīgas pašvaldību vairāku attīstāmo īpašumu apkārtējās teritorijas labiekārtošanai -  divu pilsētas iedzīvotājiem svarīgu laukumu – Dailes teātra priekšlaukuma un Strēlnieku laukuma sakārtošanai teritorijā pie Latvijas Okupācijas muzeja Vecrīgā.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Šogad pabeigti energoefektivitātes projekti Valsts prezidenta rezidencē Jūrmalā un Latvijas Nacionālā arhīva ēkā Daugavpilī. Tuvāko nedēļu laikā tiks nodota ekspluatācijā bijusī policijas ēka Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, kura pielāgota 10 prokuratūras struktūrvienību vajadzībām. Lielākie būvniecības stadijā esošie attīstības projekti šobrīd ir Latvijas Okupācijas muzeja un jaunās piebūves „Nākotnes nams” būvniecība, Jaunā Rīgas teātra vēsturiskās ēkas atjaunošana Lāčplēša ielā 25, Rīgā, fasādes atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Dailes teātra ēkai Brīvības ielā 75, Rīgā, kā arī infrastruktūras sakārtošana robežšķērsošanas vietās “Terehova”, “Pāternieki” un “Silene”.

VNĪ nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību vairāk nekā 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1 miljona kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 16 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.