VNĪ Ilgtspējas indeksa vērtējumā 2020 saņem augsto zelta godalgu un izpilda vienu no uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem

VAS ''Valsts nekustamie īpašumi'', piedaloties Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta organizētajā Ilgtspējas indeksa vērtējumā, šogad saņēmusi zelta godalgu un pēc ekspertu vērtējuma nodrošinājusi kopējā rezultāta izaugsmi.

​Šogad eksperti lielu uzmanību pievērsa ilgtspējas pārvaldības un attīstības  mērķiem un to izpildes sniegumam. Līdz ar ko ir īpaši jāatzīmē ekspertu augstākais vērtējums kategorijās Stratēģija un Tirgus attiecības.

Saņemta ekspertu un Ilgtspējas indeksa organizatoru īpaša atzinība par iesniegto materiālo augsto kvalitāti un profesionālo saturu.

“Ilgtspējīga darbība ir viens no VNĪ stratēģiskajiem mērķiem. Man ir liels gandarījums, ka mums ir izdevies sasniegt kopējā ilgtspējas rezultāta izaugsmi, iegūt Zelta novērtējumu un tādējādi arī izpildīt vienu no šī gada  stratēģiskajiem mērķiem.
Šis ir katra darbinieka ieguldījums un kopīgi paveiktais,“ Renārs Griškevičs, valdes priekšsēdētājs.

“Iesaistoties ikvienam VNĪ kolēģim mums jau ir sasniegti augsti rezultāti un esam starp ilgtspējīgākajiem un vislabāk korporatīvi pārvaldītajiem Latvijas uzņēmumiem.” Sigita Škapare, Korporatīvās vadības pārvaldes direktore. 

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Ilgtspējas indeksa vērtējumā tiek ņemti vērā uzņēmuma ilgtspējīgas pārvaldības atbilstība pieciem kritērijiem  - stratēģija, tirgus attiecības, darba vide, vide, attiecības ar sabiedrību, tā novērtējuma skala ir iedalīta piecos līmeņos – bronza, sudrabs, zelts un platīns un dimants.

VNĪ ilgtspējas indeksa vērtējums:

2020 Zelts un ekspertu vērtējums par kopējā rezultāta izaugsmi

2019 Zelts un speciālbalva “Par straujāko izaugsmi”

2018 Bronza