VNĪ uzsācis Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55 fasādes atjaunošanu

01.11.2019

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) uzsācis atjaunošanu Ekonomikas ministrijas un divu tās padotībā esošo iestāžu ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fasādei un konstrukciju stiprināšanu,” informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Darbu gaitā tiks veikta ēkas fasādes, balkonu, atsevišķa pagraba pārseguma konstrukciju atjaunošana, kā arī jumta sakārtošanas darbi.
“Projektā strādājam pēc “Projektē un būvē” principa, tādejādi mērķis tiek sasniegts ātrāk, jo būvniecības ieceres izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus veic viens uzņēmējs – projektā nav pārrāvumā papildus iepirkumam būvdarbiem, vienlaikus būtiski samazinās pasūtītāja riski, jo ir skaidri noteikta iesaistīto pušu sadarbība un sabalansēta savstarpējā atbildība,” norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.
Ēkā šobrīd uzsākti fasādes atjaunošanas darbi Ģertrūdes ielas pusē atbilstoši saskaņotajai apliecinājuma kartei, taču turpinās projektēšanas darbi ēkas pagalma fasādes, jumta, logu un caurbrauktuves pārseguma, sētas un  balkonu atjaunošanas darbiem. Visus būvdarbus plānots pabeigt līdz nākamā gada nogalei.
Projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar Personu Apvienību SIA ”Delta Construction” un SIA “SCM Latvia”. Līguma summa – 1,34 miljoni eiro (bez PVN).
“Vienlaikus notiek darbs pie Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu centralizācijas vienotās telpās Elizabetes ielā 2, Rīgā. Neatkarīgi no nākotnes scenārija saistībā ar ēku Brīvības ielā 55 pašreiz veiktie ieguldījumu tikai vairos tās vērtību,” norāda A. Vārna.

Jau ziņots, ka 2018. gada otrajā pusē Ministru kabinetā pieņemts zināšanai Konceptuālais ziņojums par Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu - Konkurences padomes, Centrālās statistikas pārvaldes, Būvniecības valsts kontroles biroja, SIA “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”,  Patērētāju tiesību aizsardzības centra un AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possesor”” iespējamo pārcelšanos uz vienotām telpām ēkā Rīgā, Elizabetes ielā 2, un pieņemts lēmums veikt nepieciešamās darbības ēkas Brīvības 55, Rīgā, fasādes atjaunošanai. 
Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienoto biroju Elizabetes ielā 2 VNĪ piedāvā veidot kā modernu uz “aktivitātēm bāzētu” biroju. Koncepts tiek balstīts uz aktivitātēm, kas ir pielāgots konkrēta cilvēka un konkrētas cilvēku grupas vajadzībām. Darba vidē tiks ievērots līdzsvars zonējumā, proti, plānotas atvērtās telpas, tikšanās telpas un telpas, kur koncentrēties un strādāt individuāli.
VNĪ šobrīd īsteno 85 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā VNĪ saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī tika iekļauta VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Savukārt Pārresoru koordinācijas centrs VNĪ 2018. gada darbībai sniedzis novērtējumu „ļoti labi”. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.