Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai

UZMANĪBU!

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” 2020.gada augustā plāno izsludināt slēgtu konkursu “Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai”, (turpmāk – Slēgts konkurss).

Pirms iepirkuma sākšanas, lai sagatavotu iepirkumu, tiek organizēta elektroniska apspriede ar piegādātājiem (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.pantu).

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespēja iepazīties ar sagatavoto Slēgta konkursa nolikuma projektu un uzdot jautājumus par to, kā arī sniegt savus priekšlikumus un/vai objektīvi pamatotus iebildumus.

Jautājumus, priekšlikumus vai iebildumus par Slēgta konkursa nolikumu lūgums sagatavot un nosūtīt parakstītas vēstules formātā* uz e-pastu vni.lvkristiana.darzina ne vēlāk kā līdz 2020.gada 17.jūlijam plkst.16:00.

Saņemtie jautājumi tiks protokolēti un, nenorādot konkrētu jautājuma uzdevēju, kopā ar pasūtītāja sniegtajām atbildēm tiks publicēti pasūtītāja tīmekļvietnē.

*vēstulei ir jābūt noformētai, ievērojot Dokumentu juridiskā spēka likumā un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertos nosacījumus

Pasūtītājs VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iepirkuma identifikācijas numurs VNĪ 2020/4/4-1/SK-1
Procedūras veids Slēgts konkurss
Līguma veids Piegāde
Pasūtītāja kontaktpersona Kristiāna Dārziņa-Gulbe tālr. 26104286
Publicēts 07.07.2020
Iesniegšanas datums un laiks 17.07.2020 16:00
Statuss Aktīvs