Atsavināšanas ierosinājumu reģistrs

Atsavināšanas ierosinājumu  reģistrs

Forma:

Apbūvēta valsts zemesgabala atsavināšanas ierosinājums

Iesniedzot apbūvēta valsts zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu nepieciešams aizpildīt un pievienot arī klientu identifikācijas anketu.