previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ uzsāk Jāņa Akuratera muzeja pārbūvi un restaurāciju

14.01.2016
Jāņa Akuratera muzejs ziemā

Jāņa Akuratera muzejs ir iekārtots pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta speciāli dzejnieka ģimenei funkcionālisma stilā 1933. gadā uzceltā koka savrupmājā. Ēka, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta, uzskatāma par augstvērtīgu 20. gadsimta 30. gadu Latvijas būvmākslas funkcionālisma stila arhitektūras paraugu, ko raksturo racionāla, tam laikam moderna arhitektūra, kas izpaužas gan ēkas kopskatā, gan katras detaļas kvalitātē.

Projekta ietvaros Jāņa Akuratera muzeja ēkai Rīgā, O. Vācieša ielā 6A tiks izveidots apmeklētājiem pielāgots muzeja ieejas mezgls, veikta interjera detaļu atjaunošana, labiekārtota muzeja teritorija, līdz ar to radot jaunus kultūras pakalpojumus muzeja apmeklētājiem. Jaunas ierosmes muzeja atjaunošanai tika gūtas pieredzes apmaiņas pasākumā Norvēģijā ar projekta partnervalsts Norvēģijas Karalistes Lillehammeres muzeju apvienību un tās speciālo muzeju speciālistiem.

Būvdarbi tiks īstenoti Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana” projekta „Jāņa Akuratera muzeja restaurācija” ietvaros, ko īsteno VNĪ sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību. Projekta īstenotājs ir Memoriālo muzeju apvienība, kas nodrošina projekta kultūras procesu vadību, savukārt VNĪ kā projekta partneris nodrošina projekta administratīvo, finanšu un būvprocesa vadību.

Projektu plānots īstenot līdz 2016. gada 30. septembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas 250 000 eiro apmērā. EEZ līdzfinansējums ir 212 500 eiro, savukārt 37 500 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums.